Είσοδος Ασφαλισμένων


Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Είσοδος Ασφαλισμένου

Πρώτη Είσοδος Φαρμακείων


Εάν εισέρχεστε στην πλατφόρμα για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρώτη είσοδος Φαρμακείου