Πρώτη είσοδος Φαρμακείου

Ενεργοποίηση μπορούν να κάνουν τα φαρμακεία που έχουν ενεργή σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.
Συμπληρώστε το ΑΦΜ σας και τον Αριθμό Σύμβασης ΕΟΠΥΥ για να συμπληρωθούν αυτόματα και τα υπόλοιπα στοιχεία σας.
Εφόσον χρειάζεται, προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις και στη συνέχεια ολοκληρώσετε την εγγραφή σας πατώντας το κουμπί 'Ενεργοποίηση Φαρμακείου'.

Στοιχεία Φαρμακείου

Στοιχεία Προσώπου

Άρρεν Θήλυ Άλλο Ακαθόριστο